Try to make the sponsor verify the guest correctly

Merged Marte Fossum requested to merge GREG-359-verify-guest into master

Dette burde også nevnes i eposten de får når de får beskjed om at gjesten trenger bekreftelse. Jeg ville tenkt noe á la

Dette er en automatisk generert melding fra gjesteregistreringstjenesten. Din gjest, {{ guest }}, har fullført registrering. Merk at det er viktig at gjesten registreres riktig da du har ansvar for gjesten. Les om hvorfor det er viktig å registrere gjesten riktig her: {{verify_info_link}} Bekreft gjesten her: {{ confirmation_link }}

This message has been automatically generated by the guest registration system. Your guest, {{ guest }}, has completed their registration. Beware that it is important that the guest is correctly identified as you are responsible for the guest. Read about why it is important to verify the guest here: {{verify_info_link}} Please verify the guest here: {{ confirmation_link }}

Men er ikke så flink på å vite hva som burde stå, så si gjerne i fra hvis dere har et bedre forslag.

Merge request reports