Skip to content

Prioritized labels

Drag to reorder prioritized labels and change their relative priority.

Other labels

 • Backburner
  uib-ub
  Oppgave som er i arbeidsflyt, men ikke enda prioritert. Saker flyttes hit fra åpen så snart det er bestemt at de skal jobbes videre med. Brukes i tavle (boards) for å holde oversikt over saker.
 • Bug
  uib-ub
  Problem med kode/produkt. Høy prioritet.
 • Discussion
  uib-ub
  Diskusjon pågår/ til diskusjon.
 • Doing
  uib-ub
  Oppgaver som er igangsatt/ som det arbeides med. Når oppgaven er ferdig kan den enten lukkes, eller flyttes til Quality review. Brukes i tavle (boards) for å holde oversikt over arbeidsoppgaver.
 • Enhancement
  uib-ub
  Forbedring av kvalietet
 • Feature
  uib-ub
  Ny funksjonalitet
 • Integration
  uib-ub
  Integrasjon mot andre systemer
 • Legal
  uib-ub
  Juridiske saker (GDPR, lisenser etc.)
 • Operation
  uib-ub
  Saker tilknyttet server drift, CI/CD etc.
 • Production
  uib-ub
  Problem med produksjonsetting. Høy prioritet.
 • Saker som er ferdige, men med behov for gjennomsjekk før avslutning. Saker flyttes hit når de er ferdig, men hvis man ønsker en gjennomsjekk før saken lukkes. Hvis ikke lukkes saken direkte. Brukes i tavle (borads) for å holde oversikt over arbeidsoppgaver.
 • Question
  uib-ub
  Har et spørsmål.
 • Security
  uib-ub
  Sikkerhetsproblem. Høy prioritet.
 • Staging
  uib-ub
  Identifisere status på server.
 • Test
  uib-ub
  Identifisere status på server.
 • To Do
  uib-ub
  Oppgave som er prioritert i inneværende periode/sprint. Saker tas fra Backburner når de flyttes opp til prioritert oppgave. Saker flyttes til Doing når de blir påbegynt. Brukes i tavle (boards) for å holde oversikt over arbeidsoppgaver.
 • Watchlist
  uib-ub
  Oppgaver som må følges med på.
 • Wontfix
  uib-ub
  Ikke mulig å fikse. Ingen handling nødvendig eller mulig.