Setra 89:

Karan Rajanayagam requested to merge SETRA-89 into master

Salgsordre: Lagt til integrasjons test for å kunne sende til ubw

NB: Kun xsd fra versjon 2007 fungerer, versjonen fra namespace 2019 fungerer ikke (da kommer det en feil melding at namespace ikke støttes)

Merge request reports