Bottint27: Add stresstesting module

Petr.Kalashnikov requested to merge botting27 into master

Bruk: "locust -f locust_testing/stresstest.py", etterpå åpen http://127.0.0.1:8089/ i nettleseren - siden skal foreslå parametere for belastninggen og base_url (antar at vi tester via gravitee). Antall "workers" kan bli valgt på den der siden, mens ventetiden mellom spørringer for hver eneste Worker er i koden men kan bli endret (nå har jeg veldig "milde" instillinger for å teste at modulen fungerer uten å skade systemet). Tall i paranteser, som "task(x)", er vekter på hver spørring (jo høyere, desto oftene kan den oppstå - må være lav for APIer som er kjent som trege). Kan bli justert.

Edited by Petr.Kalashnikov

Merge request reports