Skip to content
Includes:  
CRISTIN-107: Velge organisasjonsnavn fra name ved UiB (now support for long orgregname)
CRISTIN-106: Personnavn i eksport ved UiB: Support for two surnames 
CRISTIN-111: Flytte starttidspunkt for eksport (UiO)