Labels can be applied to issues and merge requests. Group labels are available for any project within the group.
Labels
 • Backburner
  Oppgave som er i arbeidsflyt, men ikke enda prioritert. Saker flyttes hit fra åpen så snart det er bestemt at de skal jobbes videre med. Brukes i tavle (boards) for å holde oversikt over saker.
  uib-ub
 • Bug
  Problem med kode/produkt. Høy prioritet.
  uib-ub
 • Datamodel
 • Discussion
  Diskusjon pågår/ til diskusjon.
  uib-ub
 • Doing
  Oppgaver som er igangsatt/ som det arbeides med. Når oppgaven er ferdig kan den enten lukkes, eller flyttes til Quality review. Brukes i tavle (boards) for å holde oversikt over arbeidsoppgaver.
  uib-ub
 • Enhancement
  Forbedring av kvalietet
  uib-ub
 • Feature
  Ny funksjonalitet
  uib-ub
 • Integration
  Integrasjon mot andre systemer
  uib-ub
 • Legal
  Juridiske saker (GDPR, lisenser etc.)
  uib-ub
 • Lodspeakr
  Saker tilknyttet lodspeakr
  uib-ub / Spesialsamlingene
 • Marcus
  Saker tilknyttet Marcus
  uib-ub / Spesialsamlingene
 • Operation
  Saker tilknyttet server drift, CI/CD etc.
  uib-ub
 • Order
  Saker som omhandler netthandel på Marcus
  uib-ub / Spesialsamlingene
 • Production
  Problem med produksjonsetting. Høy prioritet.
  uib-ub
 • Protege
  Saker som omhandler Protege
  uib-ub / Spesialsamlingene
 • Quality review
  Saker som er ferdige, men med behov for gjennomsjekk før avslutning. Saker flyttes hit når de er ferdig, men hvis man ønsker en gjennomsjekk før saken lukkes. Hvis ikke lukkes saken direkte. Brukes i tavle (borads) for å holde oversikt over arbeidsoppgaver.
  uib-ub
 • Question
  Har et spørsmål.
  uib-ub
 • Search
  Saker som omhandler søk
  uib-ub / Spesialsamlingene
 • Security
  Sikkerhetsproblem. Høy prioritet.
  uib-ub
 • Staging
  Identifisere status på server.
  uib-ub