Skip to content

lagde metode for alt som skjer når en power-up plukkes opp, endret litt på map og lagt til water

Erik.Harto requested to merge mapUpdate into master

Merge request reports