Prioritized Labels
Other Labels
 • Datamodel
 • Watchlist
  Oppgaver som må følges med på.
  uib-ub
 • Discussion
  Diskusjon pågår/ til diskusjon.
  uib-ub
 • Question
  Har et spørsmål.
  uib-ub
 • Bug
  Problem med kode/produkt. Høy prioritet.
  uib-ub
 • Security
  Sikkerhetsproblem. Høy prioritet.
  uib-ub
 • Production
  Problem med produksjonsetting. Høy prioritet.
  uib-ub
 • Wontfix
  Ikke mulig å fikse. Ingen handling nødvendig eller mulig.
  uib-ub
 • Test
  Identifisere status på server.
  uib-ub
 • Staging
  Identifisere status på server.
  uib-ub
 • Feature
  Ny funksjonalitet
  uib-ub
 • Integration
  Integrasjon mot andre systemer
  uib-ub
 • Legal
  Juridiske saker (GDPR, lisenser etc.)
  uib-ub
 • Backburner
  Oppgave som er i arbeidsflyt, men ikke enda prioritert. Saker flyttes hit fra åpen så snart det er bestemt at de skal jobbes videre med. Brukes i tavle (boards) for å holde oversikt over saker.
  uib-ub
 • Quality review
  Saker som er ferdige, men med behov for gjennomsjekk før avslutning. Saker flyttes hit når de er ferdig, men hvis man ønsker en gjennomsjekk før saken lukkes. Hvis ikke lukkes saken direkte. Brukes i tavle (borads) for å holde oversikt over arbeidsoppgaver.
  uib-ub
 • Doing
  Oppgaver som er igangsatt/ som det arbeides med. Når oppgaven er ferdig kan den enten lukkes, eller flyttes til Quality review. Brukes i tavle (boards) for å holde oversikt over arbeidsoppgaver.
  uib-ub
 • To Do
  Oppgave som er prioritert i inneværende periode/sprint. Saker tas fra Backburner når de flyttes opp til prioritert oppgave. Saker flyttes til Doing når de blir påbegynt. Brukes i tavle (boards) for å holde oversikt over arbeidsoppgaver.
  uib-ub
 • Enhancement
  Forbedring av kvalietet
  uib-ub
 • Operation
  Saker tilknyttet server drift, CI/CD etc.
  uib-ub