original virker ikkje, nytt forsøk omskriving

2 jobs for 8-noe-css-har-forsvunnet-i-oppgraderinger-endringer in 1 minute and 29 seconds (queued for 1 second)