set var = true brukes som (var) av haanga, bruk string 'true' istedenfor

2 jobs for 8-noe-css-har-forsvunnet-i-oppgraderinger-endringer in 1 minute and 24 seconds (queued for 2 seconds)