Prioritized Labels
Other Labels
 • API
  Application programming interface
  uib-ub
 • Avhandlingsportalen
  Saker som omhandler Avhandlingsportalen.
  uib-ub
 • Backburner
  Oppgave som er i arbeidsflyt, men ikke enda prioritert. Saker flyttes hit fra åpen så snart det er bestemt at de skal jobbes videre med. Brukes i tavle (boards) for å holde oversikt over saker.
  uib-ub
 • Birgitta
  Saker som omhandler Birgitta på Omeka-S
  uib-ub
 • BOAP
  Saker som omhandler BOAP (Bergen Open Access Publishing).
  uib-ub
 • Bug
  Problem med kode/produkt. Høy prioritet.
  uib-ub
 • CLARINO-B
  Saker som omhandler Clarino-B-senter (DSpace)
  uib-ub
 • Client
  Type plattform
  uib-ub
 • COMEDI
  Saker som omhandler Clarin CMDI-1.2 metadata-editor.
  uib-ub
 • Datamodel
 • Digitalt
  Saker som omhandler Digitalt.
  uib-ub
 • Discussion
  Diskusjon pågår/ til diskusjon.
  uib-ub
 • Doing
  Oppgaver som er igangsatt/ som det arbeides med. Når oppgaven er ferdig kan den enten lukkes, eller flyttes til Quality review. Brukes i tavle (boards) for å holde oversikt over arbeidsoppgaver.
  uib-ub
 • ELMCIP
  Saker som omhandler ELMCIP.
  uib-ub
 • Enhancement
  Forbedring av kvalietet
  uib-ub
 • External error
  Problem med eksternt system. Høy prioritet
  uib-ub
 • External requirement
  Ekstern funksjonalitet
  uib-ub
 • Feature
  Ny funksjonalitet
  uib-ub
 • Flytting
  Flytting
  uib-ub
 • FS
  Saker som omhandler FS (Felles Studentsystem).
  uib-ub