V

vue-inflection

Vue-komponent for å vise bøyninger av ord