G

grunndata-dataset

Grunnlagsfiler som brukes for å generere datasett til toponymi, laget i git LFS som arkiv