Som eit resultat av tilbakemeldingar frå brukarane ynskjer vi igjen å tilby Github-innlogging frå 2021-10-25. Les meir her: https://hjelp.uib.no/solutions/open-knowledge-items/item/KI%201281/no/ As a result of feedback from users we are reenabling Github as a login provider from 2021-10-25. More info here: https://hjelp.uib.no/solutions/open-knowledge-items/item/KI%201281/en_gb/

  1. 11 Jun, 2021 2 commits
  2. 10 Jun, 2021 1 commit
  3. 01 Jun, 2021 1 commit
  4. 20 Apr, 2021 1 commit
  5. 12 Mar, 2021 1 commit
  6. 11 Mar, 2021 1 commit
  7. 10 Mar, 2021 1 commit