Som eit resultat av tilbakemeldingar frå brukarane ynskjer vi igjen å tilby Github-innlogging frå 2021-10-25. Les meir her: https://hjelp.uib.no/solutions/open-knowledge-items/item/KI%201281/no/ As a result of feedback from users we are reenabling Github as a login provider from 2021-10-25. More info here: https://hjelp.uib.no/solutions/open-knowledge-items/item/KI%201281/en_gb/

  1. 23 May, 2021 6 commits
  2. 19 May, 2021 2 commits
  3. 10 May, 2021 20 commits
  4. 09 May, 2021 4 commits
  5. 08 May, 2021 1 commit
  6. 07 May, 2021 3 commits
  7. 05 May, 2021 4 commits